Opiskelijasta toimitusjohtajaksi – osuuskunnasta on moneksi

Harva ensimmäisen vuoden opiskelija ryhtyy opintojensa alkuvaiheilla monisatapäisen yrityksen toimitusjohtajaksi, edes korkeakouluasteella. Tällainenkin toimintamalli voi kuitenkin osoittautua hyväksi kokemukseksi ja ponnahduslaudaksi vielä suurempiin vesiin.

Kajak Games-osuuskunta koostuu pitkälti Kajaanin Ammattikorkeakoulun pelialan opiskelijoista. Osuuskunta valitsee joka vuosi uuden toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen. Valinnan suoritetaan aina ensimmäisen vuoden opiskelijoiden joukosta.

Osuuskunnan toimitusjohtaja Touko Möttönen ei koe lyhyen toimikauden tekevän tehtävästä liian haastavaa.

– Osuuskunnan toiminta on vakautunut siinä määrin, ettei kovinkaan suurille linjamuutoksille ole ollut tarvetta. Suuri jäsenmäärä toki luo omat ongelmansa ja meillä onkin ollut ajatuksena kartoittaa oppilaitoksessa jo valmistuneiden opiskelijoiden halua olla mukana toiminnassa. Tarvittaessa jäsenten määrää karsitaan.

2010 perustetussa osuuskunnassa yksittäisiä jäseniä on 175 ja yritysjäseniä 4. Systemaattisesti jäsenrekisteriä ei kuitenkaan käydä siivoamaan.

– Väkeä vähennetään, jos löydämme jäseniä jotka haluavat jättäytyä ulkopuolelle kun toiminta ei enää omalla kohdalla ole ajankohtaista.

Välikädestä laajempaan toimintaan

Osuuskunnan toimintaan kuuluu muun muassa jäsenten pelien julkaisu.

– Google Play-kauppa ja vastaavat vaativat julkaisijoilta yrityksen taustalle, jolloin me toimimme välikätenä. Tällöin opiskelijoiden ei tarvitse alkaa perustamaan omia yrityksiä julkaistakseen pelejä. Toinen osuuskunnan isoista tehtävistä on välittää alihankintatöitä jäsenilleen.

Osuuskunta laskuttaa alihankinnan tilaajaa ja tilittää palkkiot tekijöille, kuten perinteisessä osuuskuntatoiminnassa.

– Suuresta jäsenmäärästä huolimatta vain pieni osa jäsenistä tekee alihankintatöitä, jolloin tämäkään ei hankaloita yrityksen johtamista.

Alihankintatyöt vaihtelevat pelin osien rakentamisesta kokonaisiin prototyyppeihin. Oikean työn tekeminen ja kiinnostus yrityksen pyörittämisestä sai myös Möttösen innostumaan mukaan lähtemisestä.

– Ala on sellainen, että oma yritys on täysin mahdollinen vaihtoehto. Tällaisessa ympäristössä kokeileminen on helppoa. Lisäksi osuuskunta on toiminut ”turvallisina hiekkalaatikkona”, jonka hallituksesta ja jäsenistöstä löytyy kokeneita tekijöitä joilta saa helposti apua tarvittaessa.

Kontaktien luoja ja kehityksen väline

Toiminta osuuskunnassa mahdollistaa myös uusien kontaktien ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden löytämistä. Möttönen kertoo myös yhteistyön lähimpään kumppaniin, itse oppilaitokseen, mahdollistavan monia asioita.

– Työ osuuskunnassa toki vie aikaa opiskeluilta, mutta pitäisin tätä myös hyvänä oppimiskokemuksena. Tämän kokemuksen vuoksi on valmis työskentelemään vähän enemmän.

Myös pelien julkaisu edes auttaa omaa oppimista monin tavoin. Möttösen mukaan erityisesti pelikokemusten tutkimus tuo arvokasta tietoa oman työnsä kehittämisen kannalta.

– Tarjolla mahdollisuus erityisesti tiiminvetäjille tutkia, kuinka oikea asiakas käyttää peliä.

Jopa oppilaitos hyödyntää osuuskunnan tarjoamia palveluita.

– Lainaamme koululle muun muassa puhelimia ja tablet-laitteita kehityslaitteiksi. Kajak Games tarjoaa myös lainapalvelun ylläpidon. Lisäksi tulevaisuudessa osuuskunnan ja koulutusalan nettisivut tullaan yhdistämään.

Tilaa Pelialalle.com:in uusimmat artikkelit sähköpostiisi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s