Peliala luo mahdollisuuksia maaseudulle

Autioituminen

 

Esimerkiksi Kainuussa maaseutu on täynnä kyliä, jotka valitettavan kovaa vauhtia autioituvat nuorten ja työikäisten muuttaessa pois. Tilanteeseen ollaan Kainuussa kuitenkin herätty.

 

Sen johdosta Kainuun kyliin on rakennettu valokuituyhteyksiä hyvin. Lisäksi monissa kylissä on rakennettu ja korjattu vanhoja kylätaloja, tehden niistä monipuolisia ja nykyaikaisia monitoimikeskuksia. Pienien tukitoimien avulla Kainuuseen olisi mahdollista houkutella myös pelialan yrittäjiä kehittämään toimintaansa.

 

Kainuu tarjoaa alueen, jossa niin asuminen ja toimitilat ovat halpoja ja tekninen toimiminen helppoa. Tietyillä alueilla kylät voivat tarjota erilaisten projektien kautta yrittäjille tiloja jopa ilmaiseksi.

 

Nopeasti kehittyvä peliala etsii mahdollisuuksia levittäytymiseen laajalta alueelta, jolloin millä tahansa paikkakunnalla Suomessa on mahdollisuus kehittää profiiliaan pelialalle soveltuvaksi paikkakunnaksi. Pienten investointien avulla tämä on helppoa pienilläkin alueilla.

 

Toimeen tarttuminen

 

Suomalaisen pelialan kasvuvauhti on ollut viime vuosina ollut merkittävä. Alan kokonaisarvo vuonna 2013 oli noin 2,2 miljardia euroa ja kasvua edeltävältä vuodelta tapahtui 260 prosenttia.

 

Kainuun kaltaisessa maakunnassa kunta tai yksittäinen kylä voi lähteä helposti rakentamaan yhteistyötä pelialan yrittäjien kanssa, muun muassa sosiaalisten medioiden kautta. Yrityksille on tarjottavana hyvät internetyhteydet, toimitiloja ja asuntoja. Myös alueelliset toimijat, kuten maakunta, Ely-keskus, paikallinen ammattikorkeakoulu ja muut yritystoimintaa tukevat organisaatiot on hyvä kerätä mukaan.

 

Aloittavissa alan yrityksissä kohdataan samanlaisia ongelmia kuin muillakin toimialoilla. Esimerkiksi rahoittajien löytäminen voi alkuun olla hidasta, jolloin jopa normaalista liiketoiminnasta aiheutuvat kulut voivat olla ylivoimaisen suuria ja jopa esteenä toiminnan jatkumiselle.

 

Näissä tapauksissa alueelliset toimijat, kuten kyläyhteisöt, voivat tulla yrittäjiä vastaan tarjoamalla heille mahdollisuuksia ja tukea yrittäjyyteen. Näin alueellista ja maakunnallista yritystoimintaa kehitetään koko yhteisön kautta. Lisäksi yrityksien ympärille pääsee syntymään uutta yritystoimintaa sekä työpaikkoja.

 

Pelialan kehittäminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen tuo pitkällä tähtäimellä valtavia mahdollisuuksia maakunnallisella tasolla myös maaseudulle.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s