Somemarkkinointi löytää asiakkaan luo

Miksi sosiaalinen media on markkinoinnissa tärkeää?

Internetin myötä asiakkaille tuli entistä enemmän mahdollisuuksia etsiä tietoa ostamistaan palveluista ja tuotteista. Huonot kokemukset jaettiin avoimesti, että muut ostajat eivät hukkaisi rahojaan. Bloggaajat alkoivat avata valtavirta uutisia, mitä oikeasti tapahtui ja tai mitä lukijoille jätettiin kertomatta. Jotkut kutsuvat tätä muutosta “asiakkaiden aikakaudeksi”, jossa valta ei ollut enää markkinoijalla vaan loppukäyttäjällä.

Sosiaalisen median nousun myötä tätä samaa vuoropuhelua ja keskustelua on alettu käymään myös erilaisissa yhteisöissä. Päivän ensimmäinen uutinen ei välttämättä ole enää kaupallisen median juttu vaan kavereiden Facebookissa jakama pelikokemus. Muiden ihmisten jakamat kokemukset ohjaavatkin käyttäytymistämme enemmän kuin perinteinen mainonta.

Yksinkertaistettuna, markkinointi on tarjottava asiakkaita kiinnostavalla tavalla siellä missä asiakkaat ovat.

Sosiaalinen media peliyhteisön markkinoinnissa

Sosiaalinen media on kasvanut tasaisesti vuosien ajan. Sen kasvun voidaan laajamittaisesti katsoa alkaneen vuodesta 2000, kun Facebook -yhteisöpalvelu lähti maailmanlaajuiseen kasvuun. Facebook- ja Google+ -palveluilla on jo yli 1 miljardi käyttäjää, jolloin ne ovat yhtä suuria kuin Kiinan ja Intian valtiot.

Erilaisia yhteisöpalveluita on ympäri maailman lukuisia ja tarjonta laajenee entisestään. Näille palveluille yhteistä on se, että ne keskittyvät elämän erilaisten kiinnostuksen kohteiden ympärille. Suomessa ensimmäisiä yhteisöpalveluita oli mm. Koulukaverit.com ja Habbo Hotel. Pelialalla on lukuisia yhteisöjä suurten palveluiden sisällä. Muita tunnettuja yhteisöjä ovat esimerkiksi Steam ja IndieDP.

Kuinka sosiaalisessa mediassa markkinoidaan?

Toinen keskeisen muutos oli myös viestinnä muuttuminen kaksisuuntaiseksi. Perinteiset mainostavat mahdollistivat vain yksisuuntaisen puhelun asiakkaan suuntaan. Nyt sosiaalisen median aikakautena kaksisuuntainen viestintä on enemmän kuin perusvaatimus. Miksi näin? Koska asiakkaalla on varaa valita. Mikäli työnnät vain yksisuuntaisesti: “Osta, osta, osta!”, hän jolla oli varaa valita, vaihtaa toimittajaa.

Tärkeintä onkin siis omata kykyä aitoihin vuoropuheluihin. Kuvitella sosiaalinen media vain normaalina yhteisönä, jossa ihmiset haluvat vuorovaikuttaa keskenään ja pitää hauskaa. Markkinoijan täytyy siis osata kuunnella ja keskustella. Ei myydä ja tuputtaa.

Markkinoija voi aloittaa rakentamaan omaa yhteisöään tai liittymään mukaan jo olemassa olevaan. Molempia voi myös tehdä, mutta niissä on hieman erilaisia piirteitä.

Oman yhteisön rakentaminen                

1. Sisältöä on luotava

2. Sisältö on jaettava

3. Sisältöä on kulutettava


Olemassa olevaan yhteisöön liittyminen

1. Yhteisöön on tutustuttava

2. On toimittava yhteisön mukaan

3.  On ansaittava yhteisön luottamus

Jaettavan sisällön ja materiaalin tulisi olla kiinnostavaa. Luottamuksen saavuttamisen jälkeen voidaan hieman enemmän jakaa tietoa omista tuotteista. Hyvä nyrkkisääntö sisällöstä on 80/20 sääntö. 80 % hyödyllistä, kiinnostavaa ja kulutettavaa sisältöä, 20 % omaa markkinointia.

Mistä lähteä liikkeelle?

Liikkeelle lähtemiseksi tarvitaan sisältöä jaettavaksi. Alussa markkinoijan on oltava itse aktiivinen ja kun yhteisö on riittävän iso, alkaa se myös jakaa itse sisältöä.

Paras tapa aloittaa on oma blogi, jossa kirjoitetaan yhteisöä kiinnostavista aiheista. Peliyrityksellä se on alussa tyypillisesi devaus-blogi. Hyvä esimerkki yhteisön rakentamisesta on http://blog.wolfire.com/. Kiinnostavaa sisältöä säännöllisesti, siisti sivuston ulkoasu ja toimintakehotteet eteenpäin: liity postituslistalle, seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja keskustele foorumeilla. Tällä hetkellä suosiossa ovat myös pelien testaus -blogit. Sisältö voi ja kannattaa olla monipuolisesti tekstiä, kuvaa ja videota.

Tämän lisäksi kannattaa täydentää sisältö erilaisissa uutisilla muista lähteistä. Olla ikään kuin yhteisön tiedon suodatin.

Sosiaalinen media kannattaa ajatella ekosysteeminä, jonka keskiössä on sisällönjulkaisupaikka. Tätä sisältöä sitten jaetaan erilaisiin yhteisöihin, joissa asiakkaat liikkuvat.

Tilaa uudet blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s