Ryhmän kanssa sinuiksi – Pelitiimi

Pelien kehittäminen on monen tekijän summa. Tänä päivänä pitkälle oppinut tekijä voi kehittää pelin alusta loppuun yksin, mutta tyypillinen tapa toimia on olla osa tiimiä joko jäsenenä tai alihankkijana. Tässä artikkelissa käymme läpi tiimien rooleja, toimintatapoja sekä projektityön rakentumista.

Perinteisiä rooleja pelitiimeissä ovat tuottaja, suunnittelija, koodari, graafikko, äänisuunnittelija ja testaaja. Kaikki roolit eivät aina kuitenkaan vaadi yksittäistä tekijää taakseen, vaan moniosaaminen korostuu.

– Käytännössä kokoonpano ei lähes koskaan ole näin tasainen ja varsinkin aloittavissa tiimeissä on moniosaajia, kertoo toimitusjohtaja Niklas Saari Team Jolly Roger yrityksestä.

Useissa tapauksissa koodarit ja graafikot ovat pääosassa peliä toteutettaessa, mutta myös nämä roolit voidaan toteuttaa alihankintana.

– On myös tapauksia, joissa meiltä ostetaan ohjelmointityötä asiakkaan peliprojektiin. Oikeastaan myös alihankkijat ovat osa tiimiä, avaa teknologiajohtaja Jari Haverinen Kajaani Game Studios  yrityksestä.

Tarvittavan hyvän tiimin kasaan saamiseksi toteutetaan alihankinnan ohella myös paljon etätyöskentelyä. Haverisen mukaan yksilöiden taidot ovat ryhmän toiminnan kannalta oleellisia.

-Pelkillä ryhmätyöskentelytaidoilla ei vielä saada mitään näkyvää aikaan, mutta yksilöiden tulee olla ryhmätyötaitoisia. Etätyöskentelyn rooli korostuu tänä päivänä ja tiimi voi hajautua laajalle.

Saari toteaa etätyöskentelyn tuovan myös haasteita.

-Tällöin haasteena on kommunikaation toimivuus. Periaatteessa tiimin koon kasvaessa kommunikaatio tiimin jäsenten välillä vaikeutuu tai ainakin hidastuu. Kasvavan tiimin tehokkuus on usein kiinni tiimin “kemioista” sekä tuottajan pätevyydestä.

Tekijöitä kaivataan joka tehtävään

Alan ammattilaisten mukaan kasvava peliala kaipaa tekijöitä lähes joka osa-alueelle. Ongelmaksi on muodostunut osaajien kapea-alainen tieto esimerkiksi teknologioiden suhteen. Tiimipainotteisessa työssä toisen tekijän vastuualueen osittainen tunteminen helpottaa työskentelyä merkittävästi.

– Esimerkiksi graafikon täytyy tietää millaisia tiedostomuotoja ja asetteluita yleensä koodarin käytössä oleva kehitysympäristö tukee. Muuten on vaarana, että asioita joudutaan tekemään kahteen kertaan tai vähintäänkin niiden selittämiseen kuluu arvokasta aikaa, Saari selventää.

Saari kertoo myös pelialan tarpeet tuntevista tuottajista olevan ajoittain pulaa.

– Tuottajan tehtävänä on huolehtia juoksevista asioista. Näin peliprojekti etenee mahdollisimman hyvin ja muu tiimi voi keskittyä täysin omaan työskentelyynsä. Pieni ja hyvin yhteen pelaava tiimi voi toimia ongelmitta ilman tuottajaakin, mutta yleensä tuottajan mukana olo tehostaa asioita merkittävästi.

Peli, usean kuukauden projekti

Haverisen mukaan alihankintaprojektit pyydetään pääsääntöisesti noin kolmen kuukauden ajalle. Työ projektin parissa jatkuu kuitenkin usein pidempään.

– Realistinen julkaisuajankohta tuollaiselle kolmen kuukauden projektille on kuitenkin vasta puolen vuoden päästä. Tämä ero johtuu pitkälti testauksessa tehdyistä huomioista, viimeistelystä ja
julkaisuprosessin vaatimasta ajasta, Haverinen summaa.

Haverinen kertoo myös tiimien ja yritysten kasvamisen näkyvän pidempinä projektiaikoina.

– Isompien pelitalojen sisäiset kehitysprojektit voivat olla huomattavasti pidempiä. Legenda pelin tekemisestä päivässä tai parissa voi olla totta siinä mielessä, että jokin ydinosa peli-ideasta saadaan toteutettua tuossa ajassa. Sovellusten kehitysprosessi kokonaisuudessaan kestää todennäköisesti kuitenkin kuukausia.

Yksittäisen tekijän työskentelyaika projektin parissa määräytyy usein puhtaasti työtehtävän mukaan. Läpi projektin työn ääressä oleva tuottaja voi toteuttaa samanaikaisesti useampaakin projektia. Saaren mukaan töitä kuitenkin riittää paljon.

– Kehityksen eri vaiheissa vaaditaan erilaista osaamista. Yleensä suunnittelijan panos on suurin esituotannossa, jonka aikana usein toteutetaan myös graafikoiden toimesta konseptigrafiikkaa sekä koko tiimin toimesta pelattava demo. Tuotannon aikana eniten töitä on koodareilla ja graafikoilla. Julkaisun jälkeen lisäsisältöä tuotetaan yleensä kevennetyn tiimin voimin.

Minun roolini tiimissä

Ryhmätyöskentelyn korostuessa työtapana miltei alalla kuin alalla, oman paikan löytäminen voi tiimissä olla haastavaa. Monia osaamisaloja sisältävässä tiimissä jäsenet tuntevat usein omien tehtäviensä ohella toisen tiimiläisen toimet pintapuolisesti ja ryhmädynamiikan ja kokonaisuuden hahmottaminen jää usein tiiminvetäjälle.

Ryhmätyötaitojen ja omien ominaisuuksien tunnistukseen käytettävä Belbin testi kertoo millaisia rooleja omaksumme työskennellessämme tiimissä. Suomenkielisen Belbin testin löydät täältä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s